Tag Archives: beta glucan

Manfaat Mengamalkan Beta Glukan

Paras kolesterol yang tinggi dalam badan adalah penyebab utama kepada beban penyakit dalam negara kita. Berdasarkan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi (National Health and Morbidity Survey) 2015, kadar bilangan warga Malaysia yang menghidap dislipidemia dan berumur 18 tahun dan ke atas adalah 47.7% (9.6 juta). Individu yang mempunyai bacaan kolesterol yang tinggi di dalam darah […]